Ý kiến thăm dò

Đánh giá của bạn về giao diện cổng thông tin nhà trường?

Truy cập

Hôm nay:
116
Hôm qua:
60
Tuần này:
364
Tháng này:
1933
Tất cả:
93923

Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016 -2017

Đăng lúc: 14:39:58 14/11/2016 (GMT+7)

 I. BAN GIÁM HIỆU
 
 
TT
Họ và tên
Trình độ
chuyên môn
Trình độ lý luận chính trị
Chức vụ
1
Nguyễn Tuấn Anh
Thạc sỹ Sinh học
Cao cấp
 Hiệu trưởng
2
Phạm Xuân Dinh
Thạc sỹ Chính trị học
Cao cấp
Phó Hiệu trưởng
3
Nguyễn Thị Thanh
ĐHSP Sinh hoc
Trung cấp
Phó Hiệu trưởng
4
Hoàng Thị Uyên
ĐHSP Toán
Trung cấp
Phó Hiệu trưởng
 
II. CÁC TỔ CHUYÊN MÔN- VĂN PHÒNG
1. Tổ Ngữ Văn
 
TT
Họ và tên
Trình độ
đào tạo
Chức vụ
Nơi ở hiện nay
1
Hồ Thị Anh
Đại học Văn
Tổ trưởng
Nga Văn, Nga Sơn
2
Nguyễn Văn Tuấn
Đại học Văn
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
3
Phạm T. Ngọc Diệp
Thạc sỹ Văn
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
4
Nguyễn Thị Nga
Đại học Văn
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
5
Mai Thị Thêu
Đại học Văn
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
6
Mai Thị Hà
Đại học Văn
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
7
Trần  Thị Hà Dung
Thạc sỹ Văn
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
8
Trần Xuân Thành
Đại học Văn
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
 
2. Tổ Sử- Địa- GDCD
TT
Họ và tên
Trình độ
đào tạo
Chức vụ
Nơi ở hiện nay
1
Mai Thị Tâm
ĐHSP Địa lý
Tổ trưởng
Thị trấn Nga Sơn
2
Lê Hoàng Tuấn
Thạc sỹ Lịch sử
Thư ký HĐGD, Nhóm trưởng Lịch sử
Thị trấn Nga Sơn
3
Phạm Xuân Dinh
Thạc sỹ Chính trị học
Phó Hiệu trưởng
Nga Hưng, Nga Sơn
4
Phạm Văn Minh
Thạc sỹ Lịch sử
Giáo viên
Nga Thanh, Nga Sơn
5
Mai Thị Thảo
Thạc sỹ Lịch sử
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
6
Vũ Thị Duyên
ĐHSP Lịch sử
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
7
Trương Thị Huyền
ĐHSP Địa lý
Giáo viên
Nga Mỹ, Nga Sơn
8
Trịnh Thị Tuyết
ĐHSP Địa lý
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
9
Mai Thị Anh
ĐHSP Địa lý
Giáo viên
Ba Đình, Nga Sơn
10
Vũ Thị Hà
ĐHSP GDCD
Nhóm trưởng GDCD
Nga Thủy, Nga Sơn
11
Phạm Thị Tươi
ĐHSP GDCD
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn

 
3. Tổ Toán- Tin
 
TT
Họ và tên
Trình độ
đào tạo
Chức vụ
Nơi ở hiện nay
1
Nguyễn Văn Kế
ĐHSP Toán
Tổ trưởng
Thị trấn Nga Sơn
2
Trần Ngọc Chiến
ĐHSP Tin học
Tổ phó
Thị trấn Nga Sơn
3
Hoàng Thị Uyên
ĐHSP Toán
Phó Hiệu trưởng
Thị trấn Nga Sơn
4
Nguyễn Bá Côn
ĐHSP Tin học
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
5
Nguyễn Tĩnh Thanh
ĐHSP Tin học
Giáo viên
Nga Mỹ, Nga Sơn
6
Mai Thị Qùynh Hoa
ĐHSP Toán
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
7
Mỵ Thị Ngọc
ĐHSP Toán
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
8
Mai Thị Nhung
ĐHSP Toán
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
9
Mai Thị Mơ
ĐHSP Toán
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
10
Mai Thị Hiền
ĐHSP Toán
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
11
Lê Thị Duyên
ĐHSP Toán
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
12
Mai Huy Sáu
ĐHSP Toán
Giáo viên
Nga Văn,  Nga Sơn
13
Trần Thị Thanh Thuỷ
Thạc sỹ Toán
Giáo viên
Nga Lĩnh, Nga Sơn
14
Vũ Thị Huệ
ĐHSP Toán
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
15
Dương Thị  Thu
ĐHSP Toán
Giáo viên
Nga Trung,  Nga Sơn
16
Nguyễn Văn Tiến
ĐHSP Toán
Giáo viên
Nga Thắng, Nga Sơn
17
Lại Thị Hương Lan
Thạc sỹ Toán
Giáo viên
Nga Yên, Nga Sơn
18
Dương Đình Tuyên
ĐHSP Toán
Giáo viên
Nga Mỹ,  Nga Sơn
 
 
4. Tổ Vật lý- Công nghệ
 
TT
Họ và tên
Trình độ
đào tạo
Chức vụ
Nơi ở hiện nay
1
Trần Tuấn Hùng
ĐHSP Vật lý
Tổ trưởng
Thị trấn Nga Sơn
2
Mai Sỹ Hân
ĐHSP Vật lý
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
3
Lê Văn Phong
ĐHSP Vật lý
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
4
Phan Hoàng Dũng
Thạc sỹ Vật lý
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
5
Nguyễn Thị Ngoan
ĐHSP Vật lý
Giáo viên
Bỉm Sơn
6
Phạm Tiến Dũng
ĐHSP Vật lý
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
7
Bùi Đức Hiền
ĐHSP Công nghệ
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
8
Lại Thị Lộc
ĐHSP Vật lý
Giáo viên
Bỉm Sơn
9
Nguyễn Văn Thanh
ĐHSP Vật lý
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
10
Mai Văn Toán
ĐHSP Công nghệ
Giáo viên
Nga Yên, Nga Sơn
 
 
 
 
5. Tổ Hóa học
 
TT
Họ và tên
Trình độ
đào tạo
Chức vụ
Nơi ở hiện nay
1
Nguyễn Thị Hà A
ĐHSP Hóa học
Tổ trưởng
Thị trấn Nga Sơn
2
Mai Thị Bích
ĐHSP Hóa học
Giáo viên
Nga Văn, Nga Sơn
3
Nguyễn Thị Hà B
ĐHSP Hóa học
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
4
Bùi Ngọc Anh
Thạc sỹ Hóa học
Giáo viên
Nga Yên,  Nga Sơn
5
Lại Thị Thuỷ
ĐHSP Hóa học
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
6
Mai Thị Huế
ĐHSP Hóa học
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
7
Trần Thị Vinh
ĐHSP Hóa học
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
8
Mai Văn Quý
Thạc sỹ  Hóa học
Giáo viên
Nga Hưng,  Nga Sơn
 
 
 
6. Tổ Sinh học- công nghệ
 
TT
Họ và tên
Trình độ
đào tạo
Chức vụ
Nơi ở hiện nay
1
Đặng Văn  Nghệ
ĐHSP Sinh
Tổ trưởng
Nga Hải, Nga Sơn
2
Nguyễn Tuấn Anh
Thạc sỹ Sinh học
Hiệu trưởng
Thị trấn Nga Sơn
3
Nguyễn Thị Thanh
ĐHSP Sinh
Phó Hiệu trưởng
Thị trấn Nga Sơn
4
Nguyễn Thành Linh
ĐHSP Sinh
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
5
Trần Thị Bích Thuỷ
ĐHSP Sinh
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
6
Dương Tất Thái
ĐHSP Sinh
Giáo viên
Nga văn, Nga Sơn
7
Mai Văn Thuận
Thạc sỹ  Sinh
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
8
 Nguyễn Thị Hà Vy
ĐHSP Sinh
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
9
Lê Thị Nga
ĐHSP Sinh
Giáo viên
Nga Bạch, Nga Sơn
 
 
7. Tổ Ngoại ngữ
 
TT
Họ và tên
Trình độ
đào tạo
Chức vụ
Nơi ở hiện nay
1
Nguyễn Hữu Thọ
ĐHSP Tiếng Anh
Tổ trưởng
Thị trấn Nga Sơn
2
Nguyễn Cung Cấp
ĐHSP Tiếng Anh
Tổ phó
Nga Hải, Nga Sơn
3
Mai Thị Loan
ĐHSP Tiếng Anh
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
4
Trần Thị Thu Hiền
ĐHSP Tiếng Anh
Giáo viên
Bỉm Sơn
5
Trần Thị Huệ
ĐHSP Tiếng Anh
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
6
Phạm Văn Trường
ĐHSP Tiếng Anh
Giáo viên
Nga Tân, Nga Sơn
7
Nguyễn Thị Lan Anh
Thạc sỹ Tiếng Anh
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
8
Lê Biên Thuỳ
ĐHSP Tiếng Anh
Giáo viên
Bỉm Sơn
8. Tổ Thể dục Quốc phòng
 
TT
Họ và tên
Trình độ
đào tạo
Chức vụ
Nơi ở hiện nay
1
Nguyễn Hữu Hoan
ĐHSP TDQP
Tổ trưởng
Thị trấn Nga Sơn
2
Trịnh Đình Ước
ĐHSP TDQP
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
3
Mai Sỹ Trực
ĐHSP TDQP
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
4
Mai Văn Quang
ĐHSP TDQP
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
5
Hà Văn Đằng
ĐHSP TDQP
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
6
Nguyễn Thị Thành
ĐHSP TDQP
Giáo viên
Thị trấn Nga Sơn
 
 
9. Tổ Văn phòng
 
TT
Họ và tên
Trình độ
đào tạo
Chức vụ
Nơi ở hiện nay
1
Đặng Thị Thơm
Trung cấp Kế toán
Tổ trưởng
Thị trấn Nga Sơn
2
Mai Trọng Thảo
Trung cấp Văn thư
Tổ phó
Thị trấn Nga Sơn
3
Mai Thị Hương
ĐH Văn hóa
Nhân viên
Thị trấn Nga Sơn
4
Phạm Thị Thanh Tân
Cao đẳng Y
Nhân viên
Thị trấn Nga Sơn
5
Nguyễn Thị Oanh
Cao đẳng thiết bị
Nhân viên
Thị trấn Nga Sơn
6
Phạm Ngọc Đức
Cao đẳng Tin học
Nhân viên
Thị trấn Nga Sơn
7
Nguyễn Văn Hợi
 
Nhân viên
Thị trấn Nga Sơn
8
Nguyễn Thị Mến
 
Nhân viên
Thị trấn Nga Sơn
9
Nguyễn Hoài Phúc
 
Nhân viên
Thị trấn Nga Sơn